Gas installaties

Gas installaties

Op het gebied van gas verzorgen wij de aanleg, uitbreiding en het onderhoud van gasinstallaties ten behoeve van CV-installaties, warmwatervoorzieningen en keukenaansluitingen.

Een gasinstallatie is specialistisch werk en moet daarom ook door een erkend installateur worden aangelegd. Verkeerd aangelegde gasinstallaties leiden tot zeer gevaarlijke situaties, neem daarom ook geen risico’s.

Ook is het voor uw eigen veiligheid van groot belang deze installatie regelmatig te laten onderhouden en te keuren. Ook de gastoestellen zelf hebben onderhoud nodig om de veiligheid, functionaliteit en het rendement ten goede te komen.

Voor in de horeca gelden speciale normen en eisen, Lammertink-Wierden heeft een ruime ervaring met het omgaan van deze eisen en voorschriften.